Klipy video zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – KASKADERZY TEATRU Walny / Wierzbicki / Zemło