“ALE KLIMAT. Zamyślenia wielkopostne nad światem”  >

  • Plakat i identyfikacja wizualna – serii spotkań rekolekcyjnych dotyczących relacji człowiek – natura. Dla “Caritas – Laudato Si”